Lønn

Vi tilbyr tjenester som inkluderer lønnskjøring, kontroll av reiseregninger, innrapportering av A-melding og arbeidsgiveravgift og skattetrekk, samt rapportering til NAV og innsending av lønnsstatistikk til SSB.

Leksvik Regnskap AS sørger for at dine ansatte får rett lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene, så sant vi får riktig grunnlag.

Dette kan vi levere på lønnsområdet:

  • Løpende lønnskjøring; fastlønn, timelønn og lignende
  • Kontroll og kjøring av reiseregninger og utlegg
  • Innrapportering A-melding (arbeidsforhold og lønnsinformasjon)
  • Innrapportering av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Sammenstillingsoppgave til ansatte

Videre kan vi også bistå med:

  • Rapportering til NAV (inntektsopplysninger, permisjoner og lignende)
  • Gjennomgang av lovpålagt OTP
  • Innsending av lønnsstatistikk til SSB

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å administrere og utføre nøyaktig lønningsservice for din bedrift.