Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en viktig prosess for å vurdere selskapets økonomiske og finansielle situasjon. Vi tilbyr hjelp med utarbeidelse av skattepapirer og årsregnskap, og bistår også med revisjonsplikt og utarbeidelse av protokoller. 

Årsoppgjøret er et viktig arbeid for å få målt selskapets økonomiske, strategiske og finansielle ståsted.

Årsoppgjøret er avslutningen av regnskapsåret. Det består av både skattepapirer og årsregnskap. Ut ifra selskapsstruktur og plikter bistår vi ditt firma med å utarbeide de dokumenter du trenger for å rapportere til myndighetene innen lovpålagte frister

Er du revisjonspliktig, jobber vi alltid for å opprettholde god dialog med revisor. Vi bistår også med utarbeidelse av nødvendige protokoller.

Vi bistår også privatpersoner med utarbeidelse av skattepapirer. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å fullføre årsoppgjøret for din bedrift. Vi ser frem til å høre fra deg!